II.5. Bóc lột con người

Lý do xây dựng chính sách

Chúng tôi sẽ hợp nhất các chính sách hiện hành về bóc lột (trước đây nằm trong các mục khác nhau của Tiêu chuẩn cộng đồng) thành một mục riêng tập trung vào hành vi bóc lột con người và liệt kê hàng loạt các hoạt động gây hại có thể xảy ra trên nền tảng của chúng tôi. Trọng tâm khi đề cập đến những vấn đề này là hành vi bóc lột con người.

Nhằm nỗ lực loại bỏ và ngăn chặn mối nguy hại, chúng tôi sẽ xóa các nội dung hỗ trợ hoặc điều phối hoạt động bóc lột con người, bao gồm cả hành vi buôn người. Chúng tôi định nghĩa buôn người là hành vi tước đoạt quyền tự do của một người vì lợi nhuận. Đây là hành vi bóc lột con người để buộc họ tham gia vào hoạt động mại dâm, lao động hoặc các hoạt động khác trái với ý muốn của bản thân người đó. Hành vi này dựa trên sự lừa dối, bạo lực và cưỡng ép, đồng thời hạ nhục con người bằng cách tước đoạt quyền tự do của họ trong khi mang lại lợi ích kinh tế hoặc vật chất cho những người khác.

Buôn người là một vấn nạn toàn cầu và thể hiện ở nhiều khía cạnh; hành vi này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, bất kể tuổi tác, địa vị kinh tế - xã hội, dân tộc, giới tính hoặc vị trí. Hành vi này xuất hiện dưới nhiều hình thức và bất kỳ một trường hợp buôn người cụ thể nào đều có thể bao gồm nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Vì bản chất của hành vi lạm dụng này là cưỡng ép nên nạn nhân không thể có sự đồng thuận.

Mặc dù chúng tôi cần phải thận trọng để không đánh đồng buôn người với hành vi vận chuyển người di cư trái phép nhưng hai loại này có thể có mối liên quan và chồng chéo với nhau. Liên Hiệp Quốc định nghĩa vận chuyển người di cư trái phép là hành vi cung ứng dịch vụ hoặc tạo điều kiện để đưa người bất hợp pháp vào một quốc gia qua các đường biên giới quốc tế. Dù không nhất thiết phải có yếu tố cưỡng ép hoặc bạo lực, hành vi này vẫn có thể dẫn đến việc bóc lột những cá nhân dễ bị tổn thương đang cố rời khỏi quốc gia gốc của họ, thường là để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vận chuyển người di cư trái phép là tội ác chống lại quốc gia, dựa trên sự di chuyển, còn buôn người là tội ác chống lại con người, dựa trên sự bóc lột.

Không được đăng

Nội dung hay thể hiện hành vi có thể dẫn đến hoạt động bóc lột con người, bao gồm bất kỳ hoạt động nào sau đây:

 • Buôn người để bóc lột tình dục, bao gồm cả trẻ vị thành niên và người lớn
 • Bán trẻ em làm con nuôi bất hợp pháp
 • Buôn bán trẻ em vào trại trẻ mồ côi trá hình và tổ chức du lịch tình nguyện tại trại trẻ mồ côi trá hình
 • Ép buộc kết hôn
 • Bóc lột sức lao động (bao gồm lao động lệ thuộc)
 • Nô lệ gia đình
 • Buôn bán nội tạng không tái sinh
 • Ép buộc phạm tội (ví dụ: cưỡng ép ăn xin, cưỡng ép buôn chất gây nghiện)
 • Chiêu mộ binh sĩ trẻ em

Nội dung nhắm đến:

 • Tuyển mộ các nạn nhân tiềm năng thông qua bạo lực, gian lận, cưỡng ép, dụ dỗ, lừa dối, đe dọa hoặc các hành động bắt ép khác.
 • Hỗ trợ hoạt động bóc lột con người bằng cách phối hợp, chuyên chở, chuyển, che giấu hoặc môi giới nạn nhân trước hoặc trong khi bóc lột.
 • Bóc lột con người bằng cách quảng bá, mô tả hoặc ủng hộ cho hoạt động đó.

Nội dung đề nghị hoặc hỗ trợ hoạt động vận chuyển người di cư trái phép

Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu