Quản lý Thông tin Trang

Thiết lập Thông tin Trang cộng đồng của bạn bằng cách truy cập vào giao diện Trang cộng đồng của bạn, nhấp vào phần Giới thiệu ở trên thanh menu và tiến hành Chỉnh sửa thông tin Trang.

Trong phần Giới Thiệu bạn có thể thay đổi:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
TỔNG QUAN:
 • Tên trang: Nhập tên trang của bạn, chỉnh sửa tên trang tại đây. Tên Trang của bạn sẽ phản ánh chính xác nội dung của Trang.

QUY TẮC TẠO TÊN CHO TRANG:

 • Giới hạn tối thiểu của tên Trang là 5 kí tự và tối đa là 75 kí tự.
 • Tên Trang không chứa các thuật ngữ hoặc cụm từ có thể mang tính chất xúc phạm hoặc vi phạm quyền của người nào đó (xem thêm: Tiêu chuẩn cộng đồng)
 • Tên trang không được nhập toàn kí tự in hoa, phải sử dụng cách viết hoa đúng ngữ pháp trừ các từ viết tắt.
 • Tên trang không chứa ký tự đặc biệt.
 • Không được sử dụng bất kỳ biến thể nào của từ "Hahalolo".
 • Từ ngữ gây hiểu nhầm. Nếu Trang không phải là Trang chính thức của một thương hiệu, địa điểm, tổ chức hoặc nhân vật của công chúng, tên Trang đó không được khiến người khác hiểu lầm rằng đó là một Trang chính thức hoặc Trang được một người đại diện được ủy quyền quản lý.
 • Định danh trang: Nhập tên định danh cho trang của bạn, chỉnh sửa tên định danh tại đây.

  Mọi người sẽ tìm thấy Trang của bạn dễ dàng hơn khi Trang có định danh trang duy nhất. Các trang có định danh cũng có thể tạo URL cho phép mọi người truy cập nhanh và nhắn tin cho các trang đó.

QUY TẮC TẠO TÊN ĐỊNH DANH CHO TRANG:

 • Giới hạn tối thiểu của tên định danh trang là 5 kí tự và tối đa là 50 kí tự.
 • Bạn chỉ có thể có một tên định danh cho Trang của mình và không thể xác nhận tên định danh mà người khác đã sử dụng.
 • Tên định danh chỉ có thể chứa các ký tự chữ, số (A–Z, 0–9) và dấu chấm (".").
 • Dấu chấm (“.”) và cách viết hoa không được tính trong tên định danh. Ví dụ: tranlinh15, Tran.Linh15 và tran.linh.15 được coi là tên định danh giống nhau.
 • Tên định danh không được có các thuật ngữ hoặc đuôi chung (ví dụ: .com, .net).
 • Bạn phải là quản trị viên mới có thể tạo hoặc thay đổi tên định danh cho Trang.
 • Tên định danh phải tuân thủ các Điều khoản và quy định của Hahalolo.
 • Hạng mục: Lựa chọn hạng mục cho trang của bạn, chỉnh sửa hạng mục tại đây. Một trang có thể có tối đa 3 loại.
LIÊN HỆ:
 • Điện thoại: Lựa chọn mã vùng điện thoại và nhập số điện thoại cho trang.
 • Email: Nhập địa chỉ email cho trang của bạn.
 • Trang web: Nhập link website cho trang của bạn.
 • Tài khoản khác: Lựa chọn tài khoản mạng xã hội khác và nhập đường dẫn liên kết đến tài khoản đó cho trang của bạn.
ĐỊA ĐIỂM:
 • Tên văn phòng: Nhập tên văn phòng của bạn.
 • Điện thoại: Lựa chọn mã vùng điện thoại và nhập số điện thoại cho trang.
 • Email: Nhập địa chỉ email cho trang của bạn.
 • Địa chỉ: Nhập địa chỉ và Mã bưu chính cho trang của bạn. Bạn chỉ cần nhập địa chỉ gồm số địa chỉ, tên đường và thành phố sau đó nhấn Screenshot_4.png Hahalolo sẽ tự động trích xuất các thông tin bên dưới.
GIỜ LÀM VIỆC:
 • Lựa chọn cơ chế giờ làm việc cho trang của bạn.
 • Trường hợp nhấn chọn “Mở cửa vào các giờ lựa chọn”, bạn cần phải thiết lập thời gian hoạt động cho các ngày bạn lựa chọn.
KHÁC:
 • Mô tả: Nhập mô tả ngắn về trang hoặc giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của mình.
 • Chính sách riêng tư: Nhập chính sách riêng tư của trang.
 • Quyền sở hữu và quyền tác giả: Nhập thông tin về quyền sở hữu và quyền tác giả.
 • Giải thưởng: Nhập các giải thưởng đạt được của trang.
GIỚI THIỆU:
 • Ảnh bài viết: Cập nhật ảnh bìa cho phần tin giới thiệu.
 • Tiêu đề: Nhập tiêu đề cho phần tin giới thiệu.
 • Nội dung: Nhập nội dung chi tiết cho phần giới thiệu trang.

Lưu ý: Tin giới thiệu sẽ được công khai trên trang của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
5 trên 5 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu