Quản lý thành viên của Trang

Quản lý thành viên của Trang bằng cách truy cập vào giao diện Trang cộng đồng của bạn, nhấp vào phần Thành viên ở trên thanh menu và tiến hành những thiết lập.

Làm thế nào để thiết lập đăng ký thành viên của Trang?

Nếu là quản trị viên của trang, bạn có thể chọn bật hoặc tắt tính năng đăng ký thành viên cho trang của mình bằng cách:

 1. Nhấn vào mục Thiết lập đăng ký thành viên.
 2. Nhấn vào tùy chọn Screenshot_1.png Cho phép đăng ký thành viên để khởi động tính năng này.

Nếu cho phép mọi người "Đăng ký thành viên", hãy thiết lập Cách thức đăng ký tham gia với 2 lựa chọn:

 • Trở thành thành viên ngay: Mọi yêu cầu đăng ký thành viên đều được chấp nhận, ngoại trừ các thành viên đang chờ phê duyệt.
 • Phê duyệt thành viên: Điều này nghĩa là quản trị viên hoặc người kiểm duyệt sẽ phải phê duyệt yêu cầu tham gia trước khi ai đó tham gia hoặc được mời tham gia Trang.

  Trước khi phê duyệt thành viên, bạn có thể yêu cầu những người muốn tham gia trang trả lời tối đa 3 câu hỏi bằng cách nhấp vào tùy chọn Screenshot_1.png Phê duyệt với câu hỏi để chọn tính năng này.

Làm cách nào để Thêm, Chỉnh sửa hoặc Xóa câu hỏi phê duyệt thành viên Trang?

Bạn có thể thiết lập tối đa 3 câu hỏi trước khi phê duyệt yêu cầu tham gia Trang của mọi người. Điều này giúp quản trị viên kiểm tra xem những người đăng ký thành viên có thật sự quan tâm đến Trang của mình hay không trước khi quyết định phê duyệt yêu cầu của họ.

CÁCH THÊM CÂU HỎI:

 1. Nhấp vào "Tạo câu hỏi" để thêm 1 câu hỏi mới.
 2. Chọn loại câu hỏi:
  • Trắc nghiệm: Câu hỏi chỉ có thể chọn 1 trong những câu trả lời đã được có sẵn. Nhấn Thêm phương án bên dưới nội dung câu trả lời để thêm đáp án cho sẵn. Nhấp Screenshot_2.png để xóa đáp án có sẵn.
  • Chọn nhiều đáp án: Câu hỏi có thể chọn nhiều đáp án có sẵn cùng một lúc. Nhấn Thêm phương án bên dưới nội dung câu trả lời để thêm đáp án cho sẵn. Nhấp Screenshot_2.png  để xóa đáp án có sẵn.
  • Câu trả lời tự do: Câu hỏi người dùng trả lời trực tiếp không có đáp án có sẵn.
 3. Nhấn Lưu để hoàn tất.

CÁCH CHỈNH SỬA CÂU HỎI:

 1. Nhấp vào Chỉnh sửa bên dưới mỗi câu hỏi.
 2. Chỉnh sửa các thông tin.
 3. Nhấn Lưu để hoàn thành chỉnh sửa.

CÁCH XÓA CÂU HỎI:

 1. Nhấp vào Xóa bên dưới mỗi câu hỏi.
 2. Nhấn Xác nhận để xóa câu hỏi.
 • Khi ai đó đi đến Trang của bạn và nhấp vào Tham gia, họ sẽ nhìn thấy mẫu có các câu hỏi bạn đặt ra. Nếu ai đó được mời tham gia Trang của bạn, họ sẽ nhận được thông báo để trả lời câu hỏi. Khi nhấp vào thông báo này, họ sẽ đi đến mẫu đó.
 • Thành viên tiềm năng có thể chỉ trả lời một hoặc tất cả các câu hỏi, nhưng không bắt buộc phải trả lời.
 • Nếu thành viên tiềm năng thoát ra mà không trả lời câu hỏi, yêu cầu của họ vẫn được gửi đi.
Làm thế nào để phê duyệt yêu cầu tham gia Trang?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android

Quản lý những người đã gửi yêu cầu tham gia Trang của bạn tại mục Thành viên chờ phê duyệt:

 • Duyệt: Chấp nhận yêu cầu tham gia Trang.
 • Từ chối: Từ chối yêu cầu tham gia Trang.

Bạn cũng có thể duyệt nhiều yêu cầu tham gia bằng cách:

 1. Nhấp chọn ô vuông bên trái ảnh đại diện mỗi yêu cầu tham gia hoặc ô vuông phía dưới công cụ tìm kiếm vuong.pngTài khoản.
 2. Nhấp chọn Duyệt tất cả để đồng ý phê duyệt, hoặc Từ chối tất cả để từ chối các yêu cầu đã chọn.
Làm cách nào để Tìm, Xem hoặc Xóa thành viên Trang?

TÌM KIẾM THÀNH VIÊN:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Tại mục Danh sách thành viên, đi đến phần tìm kiếm.
 2. Nhập tên thành viên bạn muốn tìm.
 3. Nhập khoảng thời gian tham gia của thành viên bạn muốn tìm (bao gồm Từ ngày, Đến ngày).
 4. Nhấn Tìm Kiếm để tìm kiếm thành viên theo các thông tin đã nhập trước đó, nhấn Thiết lập lại để làm mới những thông tin đã nhập trước đó.

XEM THÔNG TIN THÀNH VIÊN:

Bạn có thể xem Tên Thành Viên, Ngày và giờ trở thành thành viên của họ.

XÓA THÀNH VIÊN:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Tại mục Danh sách thành viên, nhấn pasted_image_0.png bên phải tên thành viên bạn muốn xóa.
 2. Nhấn Xóa thành viên.
 3. Chọn Đồng ý để xóa thành viên khỏi Trang.
Làm thế nào để thêm/gỡ vai trò Quản trị viên cho trang của bạn

Thành viên được bạn cấp vai trò Quản trị viên chỉ có thể thao tác (tạo, chỉnh sửa, xóa) với bài viết và sự kiện trên trang.

CÁC BƯỚC THÊM VAI TRÒ QUẢN TRỊ VIÊN CHO TRANG:

 1. Tại mục Danh sách thành viên, đi đến phần tìm kiếm.
 2. Nhập tên thành viên bạn muốn phân quyền Quản trị viên
 3. Nhấn vào nút bên phải tên thành viên bạn muốn thêm
 4. Chọn Thêm vai trò
 5. Nhấn vào nútbên cạnh vai trò Quản trị viên rồi nhấn Xác nhận để hoàn tất

CÁC BƯỚC GỠ VAI TRÒ QUẢN TRỊ VIÊN CHO TRANG:

 1. Tại mục Danh sách thành viên, đi đến phần tìm kiếm.
 2. Nhập tên thành viên bạn muốn gỡ phân quyền Quản trị viên
 3. Nhấn vào nút bên phải tên thành viên bạn muốn gỡ
 4. Chọn Gỡ bỏ vai trò
 5. Thông báo xác nhận gỡ bỏ vai trò xuất hiện, nhấn Xác nhận để hoàn tất.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu