Tương tác với Trang

Làm thế nào để Haha Trang?
 1. Truy cập Trang bạn muốn Haha.
 2. Nhấn vào Screenshot_13.png bên phải dưới ảnh bìa của Trang cộng đồng.

Bạn cũng có thể bỏ Haha trang bằng cách nhấn vào Screenshot_14.png .

Làm thế nào để tham gia trang trên Hahalolo?

Trang phải bật tính năng Cho phép đăng ký thành viên thì bạn mới có thể gửi yêu cầu Tham gia

 1. Truy cập vào Trang bạn muốn tham gia.
 2. Nhấn vào Tham gia bên dưới ảnh bìa, gồm 3 trường hợp:
  • Bạn sẽ trở thành thành viên ngay nếu Trang tắt chế độ Phê duyệt thành viên.
  • Yêu cầu tham gia sẽ lập tức được gửi đi. Nhưng bạn cần chờ phê duyệt của Quản trị viên.
  • Trả lời Câu hỏi và chờ phê duyệt: Trả lời tất cả các câu hỏi của trang khi tham gia. Nhấn Gửi để gửi câu trả lời và chờ phê duyệt từ Quản trị viên.

Bạn cũng có thể rời Trang bằng cách:

 1. Nhấn Rời khỏi bên dưới ảnh bìa.
 2. Chọn để xác nhận rời khỏi Trang cộng đồng.
Làm thế nào để mời bạn bè tham gia Trang?
Bạn chỉ có thể mời tham gia khi bạn là Quản trị viên của Trang.
 1. Nhấn vào phần Thành viên trên thanh menu.
 2. Nhấp vào Mời bên phải trên công cụ tìm kiếm:
  • Nhập tên người dùng bạn muốn mời làm thành viên. Nhấn vào tên người dùng hoặc nhấn Chọn tất cả bên phải thanh tìm kiếm.
  • Nhấn Gửi lời mời.

Bạn có thể xem lại những người dùng đã được gửi lời mời tại mục Đã mời.

Làm thế nào để chấp nhận lời mời tham gia Trang?

Bạn sẽ nhận được thông báo khi Quản trị viên Trang gửi lời mời bạn tham gia Trang của họ. Chấp nhận hoặc từ chối lời mời bằng 2 cách:

 • Nhấn vào Đồng ý hoặc Từ chối ở phần thông báo của bạn.
 • Đi tới Trang bạn được mời tham gia. Nhấn vào Đồng ý hoặc Từ chối bên dưới ảnh đại diện.
Làm thế nào để tìm kiếm Thành viên Trang?
 1. Ở phần Những thành viên mới bên trái dòng thời gian nhấn Xem thêm hoặc nhấn vào phần Thành viên trên thanh menu.
 2. Nhập Tên thành viên và khoảng thời gian tham gia ( bao gồm Từ ngày, Đến ngày).
 3. Nhấn Tìm Kiếm để tìm. Nhấn Thiết lập lại để làm mới thông tin.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu