Tương tác với Trang

Làm thế nào để Haha Trang?
Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Truy cập Trang bạn muốn Haha.
 2. Nhấn vào mceclip0.png bên phải dưới ảnh bìa của Trang cộng đồng.

Bạn cũng có thể bỏ Haha trang bằng cách nhấn vào mceclip1.png 

Làm thế nào để tham gia Trang trên Hahalolo?

Trang phải bật tính năng Cho phép đăng ký thành viên thì bạn mới có thể gửi yêu cầu Tham gia

 1. Truy cập vào Trang bạn muốn tham gia.
 2. Nhấn vào Tham gia bên dưới ảnh bìa, gồm 3 trường hợp:
  • Bạn sẽ trở thành thành viên ngay nếu Trang tắt chế độ Phê duyệt thành viên.
  • Yêu cầu tham gia sẽ lập tức được gửi đi. Nhưng bạn cần chờ phê duyệt của Quản trị viên.
  • Trả lời Câu hỏi và chờ phê duyệt: Trả lời tất cả các câu hỏi của trang khi tham gia. Nhấn Gửi để gửi câu trả lời và chờ phê duyệt từ Quản trị viên.

Bạn cũng có thể rời Trang bằng cách:

 1. Nhấn Rời khỏi bên dưới ảnh bìa.
 2. Chọn để xác nhận rời khỏi Trang cộng đồng.
Làm thế nào để mời bạn bè tham gia Trang?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Tại mục Thành viên, nhấn vào Mời ở góc trên bên phải công cụ tìm kiếm.

  Hoặc bên trái Dòng thời gian, nhấn vào Mời bạn bè dưới phần Những thành viên mới.

 2. Nhập tên vào ô tìm kiếm nếu bạn muốn mời 1 người hoặc 1 nhóm bạn cụ thể.

  Nhấp vào ô bên cạnh tên từng người bạn muốn mời hoặc nhấn Chọn tất cả để mời tối đa trong danh sách hiển thị 10 người bạn/ lượt mời.

 3. Nhấp vào Gửi lời mời.

Bạn có thể xem lại những người bạn đã được gửi lời mời tại mục Đã mời.

Làm thế nào để mời bạn bè Haha Trang?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Ở góc bên phải Dòng thời gian, nhấn vào Mời bạn bè dưới phần Mời bạn bè Haha trang này
 2. Nhập tên vào ô tìm kiếm nếu bạn muốn mời 1 người hoặc 1 nhóm bạn cụ thể.

  Nhấp vào ô bên cạnh tên từng người bạn muốn mời hoặc nhấn Chọn tất cả để mời tối đa trong danh sách hiển thị 10 người bạn/ lượt mời.

 3. Nhấp vào Gửi lời mời.

Bạn có thể xem lại những người bạn đã được gửi lời mời tại mục Đã mời.

Làm thế nào để chấp nhận lời mời Tham gia/ Haha Trang?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android

Bạn sẽ nhận được thông báo khi có bạn bè gửi lời mời bạn Tham gia/ Haha Trang của họ. Chấp nhận hoặc từ chối lời mời bằng 2 cách:

 • Nhấn vào Đồng ý (đối với lời mời tham gia), Haha Trang (đối với lời mời Haha) hoặc Từ chối ở phần thông báo của bạn.
 • Đi tới Trang bạn được mời tham gia/ Haha. Nhấn vào Đồng ý hoặc Từ chối bên dưới ảnh đại diện.
Làm thế nào để tìm kiếm Thành viên Trang?
Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấn Xem tất cả bên dưới mục Những thành viên mới ở góc bên trái Dòng thời gian hoặc nhấn vào mục Thành viên trên thanh menu.
 2. Nhập Tên thành viên và khoảng thời gian tham gia (bao gồm Từ ngày, Đến ngày).
 3. Nhấn Tìm Kiếm để tìm. Nhấn Thiết lập lại để làm mới thông tin.
Làm thế nào để quan tâm hoặc tham dự sự kiện trên Hahalolo?

Hiện tại, Hahalolo chỉ mới hỗ trợ tính năng này cho phiên bản trên máy tính.

CÁCH QUAN TÂM SỰ KIỆN TRÊN HAHALOLO:

 1. Nhấn vào mục Sự kiện của Trang cộng đồng.
 2. Nhấn vào mceclip0.png bên dưới sự kiện bạn đang quan tâm.
 3. Để thay đổi tùy chỉnh, nhấn và chọn lại lựa chọn mới bao gồm Không quan tâm hoặc Tham dự.

Quan tâm sự kiện cho phép khách mời nhận thông báo về diễn biến của sự kiện khi họ không muốn hoặc không thể tham dự.

CÁCH THAM DỰ SỰ KIỆN TRÊN HAHALOLO:

 1. Nhấn vào mục Sự kiện của Trang cộng đồng.
 2. Nhấn vào mceclip1.png bên dưới sự kiện bạn muốn tham dự.
 3. Để thay đổi tùy chỉnh, nhấn và chọn lại lựa chọn mới bao gồm Bỏ tham dự hoặc Quan tâm.

Hoặc bạn cũng có thể tùy chọn Đồng ý/ Từ chối trong trường hợp bạn nhận được thông báo khi một người bạn gửi lời mời tham dự sự kiện.

Tùy theo cài đặt quyền riêng tư của sự kiện, mọi người hoặc thành viên Trang có thể nhìn thấy bạn quan tâm hay sẽ tham dự sự kiện đó dù không phải là bạn bè của bạn.

Làm thế nào để mời bạn bè tham dự sự kiện?

Hiện tại, Hahalolo chỉ mới hỗ trợ tính năng này cho phiên bản trên máy tính.

Quản trị viên phải bật chế độ Khách mời có thể mời bạn bè lúc khởi tạo sự kiện thì khách mời mới có thể thực hiện thao tác này.

 1. Nhấn vào mục Sự kiện của Trang cộng đồng
 2. Nhấn vào biểu tượng aaaadddd.png Mời bạn bè tham dự sự kiện ở phía dưới sự kiện bạn muốn mời.
 3. Nhập tên vào ô tìm kiếm nếu bạn muốn mời 1 người hoặc 1 nhóm bạn cụ thể.

  Nhấp vào ô bên cạnh tên từng người bạn muốn mời hoặc nhấn Chọn tất cả để mời tối đa trong danh sách hiển thị 10 người bạn/ lượt mời.

 4. Nhấp vào Gửi lời mời.

Lưu ý:

Bạn phải là người đã tham dự sự kiện mới có thể gửi lời mời cho bạn bè.

Bạn cũng có thể click chọn Xem danh sách khách mời để biết ai là khách mời của sự kiện bao gồm:

 • Tham dự: Danh sách những người sẽ tham gia vào sự kiện
 • Quan tâm: Danh sách những người quan tâm đến sự kiện
 • Đã mời: Danh sách bạn bè mà bạn đã gửi lời mời tham dự sự kiện
Làm thế nào để chặn/bỏ chặn trang cộng đồng nào đó trên Hahalolo?

Cách chặn trang cộng đồng

Khi bạn chặn một trang cộng đồng nào đó, thì Trang đó và bạn sẽ không thể tương tác, gửi tin nhắn với nhau. Đồng thời bỏ thích và bỏ theo dõi của bạn với Trang đó.

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào hình đại diện thu nhỏ Untitled-1.png ở góc trên bên phải màn hình trang Hahalolo và chọn Thiết lập riêng tư & bảo mật
 2. Chọn Chặn
 3. Tại mục Chặn trang, nhập tên trang bạn muốn chặn và nhấn Chặn
 4. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách những trang bao gồm các từ tương tự tên mà bạn vừa nhập
 5. Nhấn vào Chặn bên cạnh tên trang bạn muốn chặn
 6. Nhấn Xác nhận để thêm vào danh sách chặn.
Trang cộng đồng sẽ không nhận được thông báo khi bạn chặn họ.

Cách bỏ chặn trang cộng đồng

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào hình đại diện thu nhỏ Untitled-1.png ở góc trên bên phải màn hình trang Hahalolo và chọn Thiết lập riêng tư & bảo mật
 2. Chọn Chặn
 3. Tại danh sách những trang đã chặn, nhấn vào Bỏ chặn bên cạnh tên trang mà bạn muốn bỏ chặn
 4. Nhấn Xác nhận tại bảng thông báo xác nhận Bỏ chặn.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu