Hoạt động trên Trang

Bạn phải là Quản trị viên thì mới có thế thực hiện Tạo bài viết hoặc Sự kiện trên Trang Cộng Đồng.
Làm thế nào để tạo bài viết cho Trang trên Hahalolo?

CÁCH TẠO BÀI VIẾT:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Nhấp vào Dòng thời gian, nhấn vào “Tạo bài viết”.
 2. Thêm Chủ đề bài viết (Đối với Trang cộng đồng loại Trang tổ chức).
 3. Thêm nội dung văn bản cập nhật hoặc nhấp vào loại bài viết mà bạn muốn chia sẻ (ví dụ: Hình ảnh/Video, Cảm xúc). Bạn cũng có thể gỡ bỏ ảnh tải lên ra khỏi bài đăng, bằng cách nhấp vào dấu X nằm ở góc bên phải trên mỗi ảnh/video.
 4. Nhấp vào Chia sẻ.

CÁCH CHỈNH SỬA NỘI DUNG:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Nhấp vào Screenshot_15.png phía trên cùng bên phải nội dung đã đăng.
 2. Nhấn vào lựa chọn Chỉnh sửa bài viết.
 3. Hoàn tất chỉnh sửa, nhấn vào Chia sẻ.

CÁCH XÓA NỘI DUNG:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Nhấp vào Screenshot_15.png phía trên cùng bên phải nội dung đã đăng.
 2. Nhấn vào lựa chọn Xóa.
 3. Chọn Đồng ý để xác nhận xóa nội dung đã đăng.

Ngoài ra, để nội dung bài viết được sinh động hơn, bạn cũng có thể:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 • Nhấp vào camxuc.png để thêm cảm xúc cho bài viết.
 • Nhấp vào Screenshot_13.png để thêm biểu tượng cảm xúc.
 • Nhấp vào diadiem.png để thêm vị trí của bạn vào bài viết.

Bạn còn có thể giới hạn quyền xem nội dung bài viết bằng cách nhấp vào Screenshot_10.png để lựa chọn đối tượng bạn muốn chia sẻ cho bài viết của bạn. Các tùy chọn của bạn bao gồm:

 • Công khai: Tất cả người dùng Hahalolo đều xem được bài viết.
 • Thành viên: Chỉ có thành viên Trang cộng đồng mới xem được bài viết.

GẮN THẺ AI ĐÓ VÀO BÀI VIẾT:

 • Bạn muốn gắn thẻ một ai đó, tức là bạn đã tạo một liên kết đến trang cá nhân của người mà bạn muốn gắn thẻ. Bài viết mà bạn đã gắn thẻ người đó sẽ được xuất hiện trên Dòng thời gian của người đó. Nếu bạn gắn thẻ bạn bè trong nội dung bài viết của Trang cộng đồng, bất cứ người nào xem nội dung bài viết đó đều có thể nhấp vào tên của người mà bạn gắn thẻ và truy cập đến trang cá nhân của họ.
 • Nhấp vào Screenshot_14.png để gắn thẻ bạn bè trong bài viết của bạn.
 • Khi bạn gắn thẻ người nào đó trong bài viết, họ sẽ nhận được thông báo. Ngoài ra, nếu bạn hoặc người mà bạn gắn thẻ vào bài viết của chính bạn, bài viết đó có thể hiển thị đối với đối tượng bạn chọn cùng với những người bạn của người được gắn thẻ.
 • Bạn chỉ có thể gắn thẻ thành viên của Trang cộng đồng trong bài viết.
Làm thế nào để Tạo, Chỉnh sửa và Xóa sự kiện?

CÁCH TẠO SỰ KIỆN:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào Sự kiện bên dưới ảnh bìa.
 2. Chọn Screenshot_11.png bên phải.
 3. Ảnh bìa sự kiện: Nhấn Chọn ảnh bìa từ thiết bị của bạn.
 4. Ảnh sự kiện: Nhấn Tải ảnh để chọn Ảnh sự kiện từ Thư viện hoặc từ thiết bị của bạn. ( Album không quá 10 ảnh).
 5. Quyền riêng tư:
  • Thành Viên: Chỉ có thành viên của Trang mới xem được sự kiện.
  • Cộng đồng: Ai cũng có thể xem được sự kiện.
 6. Tên sự kiện: Thêm tên sự kiện.
 7. Địa điểm: Bạn có thể tìm kiếm địa điểm trên bản đồ, chọn địa điểm. Thêm Tên địa điểm. Nhấn Lưu để lưu địa điểm đã chọn.
 8. Mô tả: Thêm Mô tả để giới thiệu về sự kiện.
 9. Thêm khoảng thời gian gồm: Chọn ngày giờ bắt đầu, ngày giờ kết thúc.
 10. Lựa chọn khác: Cho phép khách mời có thể mời bạn bè tham gia dự sự kiện.
 11. Nhấn Tạo sự kiện để hoàn tất.

Sự kiện mà bạn vừa khởi tạo thành công sẽ được hiển thị đồng thời trên mục Sự kiệnDòng thời gian của Trang cộng đồng. Bao gồm các thông tin:

 • Tên sự kiện
 • Nơi diễn ra sự kiện
 • Trạng thái sự kiện: Sắp diễn ra - Đang diễn ra - Đã kết thúc
 • Ngày giờ bắt đầu và kết thúc sự kiện

CÁCH CHỈNH SỬA SỰ KIỆN:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Nhấn vào mceclip0.png ở dưới cùng bên phải sự kiện bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Chọn Chỉnh sửa.
 3. Nhấn Cập nhật sự kiện để cập nhật chỉnh sửa.

Lưu ý:

Bạn không thể thay đổi Quyền riêng tư của sự kiện sau khi đã tạo.

CÁCH XÓA SỰ KIỆN:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Nhấn vào mceclip0.png ở dưới cùng bên phải sự kiện bạn muốn xóa.
 2. Chọn Xóa.
 3. Nhấn Xác nhận để xóa sự kiện.
Bài viết này có hữu ích không?
1 trên 1 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu