Quản lý bài viết

Gắn thẻ là gì và cách thức gắn thẻ như thế nào?

CÁCH GẮN THẺ AI ĐÓ VÀO BÀI VIẾT:

 • Bạn muốn gắn thẻ một ai đó, tức là bạn đã tạo một liên kết đến trang cá nhân của người mà bạn muốn gắn thẻ. Bài viết mà bạn đã gắn thẻ người đó sẽ được xuất hiện trên Dòng thời gian của người đó. Nếu bạn gắn thẻ bạn bè trong nội dung bài viết của mình, bất cứ người nào xem nội dung bài viết đó đều có thể nhấp vào tên của người mà bạn gắn thẻ và truy cập đến trang cá nhân của họ.
 • Bạn hãy nhấp vào bv4.png để Gắn thẻ bạn bè trong bài viết của bạn.
 • Khi bạn gắn thẻ người nào đó trong bài viết, họ sẽ nhận được thông báo. Ngoài ra, nếu bạn hoặc người mà bạn gắn thẻ vào bài viết của chính bạn, bài viết đó có thể hiển thị đối với đối tượng bạn chọn cùng với những người bạn của người được gắn thẻ.

CÁCH GỠ GẮN THẺ ĐỐI VỚI MỘT BÀI VIẾT:

Trên máy tính Trên ứng dụng di động
 1. Nhấp vào t_y_ch_n.pngphía trên cùng bên phải bài viết bạn được gắn thẻ.
 2. Nhấn vào lựa chọn Gỡ gắn thẻ.
 3. Nhấp Đồng ý để xác nhận lựa chọn gỡ gắn thẻ.
Làm cách nào để chia sẻ cảm xúc hoặc hoạt động của tôi trên Hahalolo?

CÁCH CHIA SẺ CẢM XÚC HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN TRÊN HAHALOLO:

 1. Nhấp vào Tạo bài viết hoặc Chia sẻ trải nghiệm ở đầu Bảng tin, mục trải nghiệm hoặc trên trang cá nhân của bạn.
 2. Nhấp vào Screenshot_11.png rồi chọn Cảm xúc hoặc Hoạt động.
 3. Chọn Đang cảm thấy... (ví dụ: Đang cảm thấy vui vẻ) trong menu thả xuống.
 4. Để chỉnh sửa cảm xúc hoặc việc bạn đang làm, nhấp vào Screenshot_11.png Cảm xúc/hoạt động và thực hiện thay đổi hoặc nhấp vào X để gỡ nội dung đó khỏi phần cập nhật.
 5. Sau khi thêm cảm xúc hoặc hoạt động, hãy điền vào phần cập nhật trạng thái, sau đó nhấp vào Chia sẻ.

Mỗi lần cập nhật trạng thái, bạn chỉ có thể thêm một cảm xúc hoặc hoạt động.

Làm cách nào để thêm ảnh GIF vào bài viết trên Hahalolo?
Trên máy tính
 1. Nhấp vào “Tạo bài viết” ở đầu Bảng tin, trang cá nhân hoặc trang cộng đồng của bạn
 2. Nhấp vào gi.png bên dưới ảnh đại diện
 3. Chọn ảnh GIF bạn muốn bằng cách cuộn chuột để tìm kiếm ảnh GIF có sẵn hoặc nhấn vào 2.jpg để tìm kiếm ảnh GIF theo từ khóa
 4. Viết bài (nếu muốn)
 5. Nhấp vào Chia sẻ.
Làm cách nào để cài đặt quyền riêng tư của bài viết trên Hahalolo?

Bạn có thể xem và điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư bất cứ lúc nào. Bạn có thể giới hạn quyền xem các nội dung này bằng cách:

Trên máy tính Trên ứng dụng điện thoại

Nhấp vào Screenshot_5.png để lựa chọn đối tượng bạn muốn chia sẻ cho bài viết của bạn. Các tùy chọn của bạn bao gồm:

 • Công khai: Tất cả người dùng Hahalolo đều xem được nội dung.
 • Bạn bè: Bạn bè của bạn mới xem được nội dung.
 • Riêng tư: Chỉ bạn và người gắn thẻ mới xem được nội dung.
Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu