Bài viết thường

Làm thế nào để đăng nội dung trên Hahalolo?

CÁCH ĐĂNG NỘI DUNG TRÊN HAHALOLO:

 1. Ở đầu Bảng tin hoặc trên trang cá nhân của bạn, nhấp vào “Tạo bài viết”.
 2. Thêm nội dung văn bản cập nhật hoặc nhấp vào loại bài viết mà bạn muốn chia sẻ (ví dụ: Hình ảnh/Video, Cảm xúc).

  Bạn cũng có thể gỡ bỏ ảnh tải lên ra khỏi bài đăng, bằng cách nhấp vào dấu X nằm ở góc bên phải trên mỗi ảnh/video.

 3. Nhấp vào Chia sẻ.

CÁCH CHỈNH SỬA NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào Untitled-0.png phía trên cùng bên phải nội dung đã đăng.
 2. Nhấn vào lựa chọn Chỉnh sửa bài viết.
 3. Hoàn tất chỉnh sửa, nhấn vào Chia sẻ.

CÁCH XÓA NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
 1. Nhấp vào Untitled-0.png phía trên cùng bên phải nội dung đã đăng.
 2. Nhấn vào lựa chọn Xóa.
 3. Chọn Đồng ý để xác nhận xóa nội dung đã đăng.
Làm cách nào để thêm phông nền vào bài viết văn bản trên Hahalolo?

Bạn có thể thêm phông nền vào bài viết văn bản tạo từ tài khoản cá nhân hoặc trên Trang cộng đồng của mình.

Nhờ phông nền, bạn tùy chỉnh được những bài viết chỉ có văn bản trở nên nổi bật hơn với nhiều thiết kế và màu sắc khác nhau.

CÁCH THÊM PHÔNG NỀN VÀO BÀI VIẾT VĂN BẢN:

Trên máy tính Trên ứng dụng điện thoại
 1. Đối với bài viết cá nhân: Nhấp vào Tạo bài viết hoặc Haha, hôm nay bạn thế nào? ở đầu Bảng tin hoặc trên trang cá nhân của bạn

  Đối với bài viết trên Trang cộng đồng: Nhấp vào Tạo bài viết hoặc Cập nhật thông tin mới nhất ở đầu Trang cộng đồng.

 2. Nhấp vào d.png sau đó chọn hình vuông có màu bạn muốn để làm phông nền cho văn bản
 3. Để xem các lựa chọn phông nền khác, hãy nhấp vào 3.jpg ở bên phải
 4. Viết bài
 5. Nhấp vào Chia sẻ.
Lưu ý rằng nếu thêm ảnh, video hoặc liên kết vào bài viết, bạn sẽ không thêm được phông nền.

Nếu tôi không thấy màu nền mình muốn dùng thì sao?

Các lựa chọn có sẵn dùng cho phông nền có thể khác nhau. Một số lựa chọn trên ứng dụng điện thoại có thể không có trên máy tính. Nếu bạn có ý kiến đóng góp về lựa chọn phông nền hiện tại, hãy cho chúng tôi biết.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 3 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu