I.5. Hành vi gian lận và lừa đảo

Lý do xây dựng chính sách

Với mong muốn ngăn chặn hành vi lừa đảo có thể gây hại cho mọi người hoặc tổ chức, chúng tôi xóa bỏ nội dung có hành vi cố ý lừa gạt, xuyên tạc thông tin hoặc lừa đảo/lợi dụng người khác nhằm chiếm đoạt tiền bạc/tài sản, kể cả nội dung tìm cách dàn xếp hay khuyến khích các hành vi này thông qua dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích mọi người chỉ dẫn và nâng cao nhận thức cho người khác, cũng như cho phép lên án các hành vi này.

Không được đăng:

Nội dung hướng dẫn, tham gia, cổ vũ, dàn xếp, khuyến khích, hỗ trợ, thu nạp, thêm người, thừa nhận cung cấp hay nài nỉ tham gia một trong những hoạt động sau:

Lừa đảo người khác để thu về các lợi ích tài chính hoặc lợi ích cá nhân nhằm gây tổn hại cho thực thể hoặc bên thứ ba thông qua:

 1. Lừa đảo đầu tư hoặc tài chính:
  • Lừa đảo cho vay
  • Lừa đảo phí trả trước
  • Lừa đảo tiền đặt cọc hay lừa đảo rửa tiền
  • Lừa đảo đầu tư hứa hẹn đem lại tỷ suất lợi nhuận cao
 2. Lừa đảo bằng danh tính giả
  • Lừa đảo tham gia từ thiện
  • Lừa đảo tình cảm hoặc mạo danh
  • Thành lập doanh nghiệp hoặc thực thể giả
 3. Lừa đảo về sản phẩm hoặc phần thưởng:
  • Lừa đảo tiền trợ cấp và phúc lợi
  • Lừa đảo mang tính hữu hình, tâm linh hoặc về khả năng giác ngộ
  • Lừa đảo bảo hiểm, bao gồm cả lừa đảo bảo hiểm xe hơi trực tuyến
  • Lừa đảo bằng tin tuyển dụng giả, lừa đảo về việc làm tại nhà hoặc cách làm giàu nhanh
  • Lừa đảo miễn nợ hoặc sửa điểm tín dụng.

Cấu kết với người khác để thu về lợi ích tài chính hoặc lợi ích cá nhân khiến bên thứ ba (chẳng hạn như cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức) phải chịu tổn thất do:

 1. Giấy tờ hoặc công cụ tài chính giả bằng cách:
  • Tạo, bán hoặc mua:
   • Giấy tờ giả/giả mạo
   • Tiền hoặc phiếu giảm giá giả
   • Chứng chỉ giáo dục và chứng chỉ nghề giả
 2. Thông tin, hàng hóa hoặc dịch vụ bị lấy cắp bằng:
  • Thẻ tín dụng gian lận và hàng hóa/tài sản được mua bằng thông tin tài chính đã lấy cắp
  • Giao dịch, bán hoặc mua:
   • Thông tin nhận dạng cá nhân
   • Xếp hạng hoặc bài đánh giá của người dùng  bị làm giả và gây hiểu nhầm
   • Đề hoặc đáp án của bài thi trong tương lai
   • Thông tin đăng nhập các dịch vụ đăng ký.
 3. Thao túng cá cược, chẳng hạn như dàn xếp tỷ số trận đấu

Nội dung tham gia, cổ vũ, khuyến khích, tạo điều kiện hoặc thừa nhận các hoạt động sau:

 1. Nội dung về hành vi hối lộ
 2. Tham ô
 3. Rửa tiền (che giấu nguồn gốc của số tiền do phạm tội mà có)
Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 3 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu