Nhận Point

Điều kiện để nhận Point và những nội dung có thể nhận Point
Làm cách nào để biết tôi đã nhận point từ đâu?

Nhận Point tại các bài viết, bài trải nghiệm trên Hahalolo

Khi nhận được Point cho bài viết của mình trên Hahalolo, bạn có thể xem danh sách điểm thưởng được nhận tại:

Trên máy tính Trên ứng dụng iOS Trên ứng dụng Android
  • Thông báo cá nhân của bạn với nội dung đã nhận được điểm thưởng từ tài khoản khác tặng đến.
  • Chi tiết bài viết: Nhấp vào biểu tượng mceclip0.png Point bên dưới bài viết mà bạn được tặng Point để xem tên người đã tặng Point và loại Point đã tặng cho bài viết của bạn.
  • Menu Tặng thưởng: Đi đến trang cá nhân của bạn và vào Tặng thưởng để xem danh sách Nhận thưởng.
  • Lịch sử điểm thưởng: truy cập vào Điểm thưởng trong Lịch sử giao dịch của Tài khoản thanh toán cá nhân

Lưu ý:

Bạn không thể biết được ai đã tặng Point cho bài viết của người khác trên Hahalolo. Chỉ có duy nhất người nhận mới xem được ai đã tặng Point cho mình.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu