Quy đổi Point trong thanh toán

Bạn có thể sử dụng số Point bạn có để quy đổi giảm giá trực tiếp khi thực hiện thanh toán đơn hàng đặt tour, phòng khách sạn, vé máy bay trên Hahalolo:

  1. Sau khi nhấn đặt tour/đặt phòng/đặt vé, bạn sẽ được đưa đến giao diện trang nhập thông tin và thanh toán đơn đặt hàng.
  2. Tại mục Dùng Point, nhấn vào nút bật áp dụng Screenshot_1o.png
  3. Nhập số Point bạn muốn áp dụng.

    1 Point có giá trị quy đổi tương ứng là 0.1$. Giá trị quy đổi này hiển thị theo đơn vị tiền tệ mà người dùng lựa chọn, trong điều kiện sử dụng đơn vị tiền tệ quy chuẩn để quy đổi theo thời giá ngân hàng là đồng USD.

  4. Nhấn Áp dụng để áp dụng giảm giá trực tiếp cho đơn hàng được quy đổi từ số point bạn đã chọn.
  5. Nếu cần thay đổi số Point đã chọn, nhấn Thay đổi và nhập lại số Point mới, sau đó nhấn Áp dụng.

Lưu ý:

  • Số Point được áp dụng không được vượt số Point khả dụng cho đơn hàng.
  • Có một số giới hạn nhất định theo từng sản phẩm (tour, khách sạn, vé máy bay) đối với số Point tối đa có thể áp dụng cho từng đơn hàng.
Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu