Avatar

Help Center

 • Tổng số các hoạt động 292
 • Hoạt động sau cùng
 • Thành viên kể từ ngày
 • Đang theo dõi 0 người dùng
 • Được theo dõi bởi 1 người dùng
 • Bình chọn 1
 • Đăng ký 192

Bài viết

Hoạt động gần đây của Help Center
 • Xác minh tài khoản kinh doanh

  Xác minh tài khoản kinh doanh (TKKD) là bước xét duyệt rằng người dùng có đủ quyền để sở hữu và hoạt động kinh doanh trên tài khoản kinh doanh hay không? Làm thế nào để xác minh tài khoản kinh do...

  • Đã sửa
  • 1 người theo dõi
  • 0 bình luận
  • 0 bình chọn
 • Tạo tài khoản kinh doanh

  Là bước khởi đầu để bắt đầu kinh doanh trên Hahalolo. Sau khi tạo Tài khoản kinh doanh, bạn có thể truy cập vào Trình quản lý kinh doanh, nơi mà chúng tôi cung cấp các tính năng, cơ chế để bạn có t...

  • Đã sửa
  • 1 người theo dõi
  • 0 bình luận
  • 0 bình chọn
 • Tạo tài khoản

  Làm cách nào để tạo tài khoản Hahalolo? Bạn phải từ 13 tuổi trở lên mới có thể tạo tài khoản Hahalolo CÁC BƯỚC: Truy cập https://www.hahalolo.com/auth/signin. Nhập Họ và Tên bạn muốn sử dụng. N...

  • Đã sửa
  • 0 người theo dõi
  • 0 bình luận
  • 8 bình chọn
 • Chính sách hãng bay - Vietjet

  I. ĐIỀU LỆ VẬN CHUYỂN Điều 1: Định nghĩa Trong Điều lệ vận chuyển, các thuật ngữ sau đây có ý nghĩa như sau: “Biểu phí” là các loại phí, thuế theo quy định của Chúng tôi và Nhà chức trách. “Chặn...

  • Đã sửa
  • 1 người theo dõi
  • 0 bình luận
  • 0 bình chọn
 • Chính sách thương mại

  I.Tìm hiểu chính sách của chúng tôi Các sản phẩm và dịch vụ được bán trên Website và App của Hahalolo phải tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng cũng như Chính sách thương mại của chúng tôi. Chính sách t...

  • Đã sửa
  • 1 người theo dõi
  • 0 bình luận
  • 0 bình chọn
 • Điều khoản thương mại

  Điều khoản của Hahalolo và Điều khoản thương mại (sau đây gọi tắt là “Các Điều khoản“) áp dụng cho việc truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm trên Hệ thống Hahalolo (sau đây gọi tắt là Sản phẩm), kể cả Cô...

  • Đã sửa
  • 1 người theo dõi
  • 0 bình luận
  • 1 bình chọn
 • Điều khoản thanh toán

  Trừ trường hợp có quy định của các điều khoản, chính sách khác, người dùng lựa chọn thanh toán trên Hahalolo phải tuân thủ quy định của Điều khoản thanh toán. Điều khoản thanh toán dành cho cộng đồ...

  • Đã sửa
  • 1 người theo dõi
  • 0 bình luận
  • -1 bình chọn
 • Điều khoản dịch vụ của HAHALOLO

  Chào mừng Người dùng đến với Hahalolo! Điều khoản dịch vụ của Hahalolo điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thương mại điện tử, mạng xã hội du lịch trực tuyến của Hahalolo (sa...

  • Đã sửa
  • 1 người theo dõi
  • 0 bình luận
  • 45 bình chọn
 • Chính sách dữ liệu và quyền riêng tư

  Chính sách này mô tả thông tin mà chúng tôi xử lý để hỗ trợ Hahalolo và các sản phẩm cũng như tính năng khác do Hahalolo cung cấp. Người dùng có thể tìm hiểu thêm về quyền riêng tư trong Cài đặt Ha...

  • Đã sửa
  • 1 người theo dõi
  • 0 bình luận
  • 36 bình chọn
 • Chính sách Cookies

  Cookie và các công nghệ lưu trữ khác Cookie là các đoạn văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng để lưu trữ và nhận số nhận dạng cũng như thông tin kh...

  • Đã sửa
  • 1 người theo dõi
  • 0 bình luận
  • 13 bình chọn